एमाले अध्यक्ष ओली आज बैंककबाट फर्कंदैसैघाली खबर
काठमाडौं,४ पुस

k|wfgdGqL s]kL zdf{ cf]nLn] ;f]daf/ lrgLofF cf/f]xL jfª hLª Wang Jing sf] bf];|f] s[lt …;fOn]G; ckm b ;ld6Ú (Silence of the summit )gfds k’:ts sf] k|wfgdGqL lgjf; afn’jf6f/df ;fj{hlgs ;df/f]xnfO{ ;Daf]wg ug'{x’b}{ . tl:a/ M /f]zg ;fksf]6f,/f;;

नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी ओली आज बैंकक बाट फर्कने भएका छन्। ओली आज मध्याह्न १२ बजे फर्कने कार्यक्रम रहेको एमाले नेता कृष्णगोपाल श्रेष्ठले बताए। नियमित स्वास्थ्य परीक्षणका उनी पुस २६ गते बैंकक गएका थिए। मंगलबार नै फर्कने पूर्वनिर्धारित कार्यक्रम भए पनि ओली दुई दिनपछि फर्कन लागेका हुन्।

TopLine
थाहा अनलाइन

यो नेपाली भाषाको अनलाइन समाचार संस्था हो । 'थाहा अनलाइन' २०७३ साल देखि सञ्चालनमा छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्