विवादमा मेलम्ची खानेपानी आयोजना, दशैं अगाडी पानी नआउने पक्का ।।